μογήσω

μογήσω
μογέω
toil
aor subj act 1st sg
μογέω
toil
fut ind act 1st sg
μογέω
toil
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”